Bankgegevens

Bankrekening

U kunt contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters email  over alle financiële aangelegenheden die op deze website staan genoemd.

Bankrekening nummer College van Kerkrentmeesters:

NL19RABO0370101952 ten name van Protestantse gemeente Westzaan

Bankrekeningnummer Diaconie :

NL40RABO0373739753 ten name van Diaconie, Protestantse Gemeente Westzaan

Bankrekeningnummer Kerkelijke ontvanger :

NL03RABO0373732562 ten name van Kerkelijke ontvanger, Protestantse Gemeente Westzaan.

U kunt ook via de GIVT QR code geven: