Sta op! 40 Dagen kalender 2020

Sta op! 40 Dagen kalender 2020

Start 40 dagen tijd.

Op 26 februari is het Aswoensdag, de 1e dag van de veertigdagentijd. Bestel nu de gratis 40 dagen kalender van de PKN en laat je inspireren om deze 40 dagen tot Pasen te bezinnen…misschien zelfs te vasten?

Leef toe naar Pasen, het feest van Jezus´opstanding uit de dood.

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt.

De veertigdagentijdkalender 2020 daagt je uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. ‘Sta op’  is de rode draad door alle dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees.

Bestellen kan via de website van de PKN en is heel eenvoudig. Klik hier 
Hier vind je ook een inkijkexemplaar van de kalender.