Zou ik niet van harte zingen….waarom zingen écht niet kan!

Zou ik niet van harte zingen….waarom zingen écht niet kan!

De PKN legt uit waarom er niet gezongen wordt

Kunnen we zingen met een mondkapje op? Kunnen we zingen in de open lucht? Kan er een klein koortje zingen als er weer 30 of 100 mensen in de kerk zitten? Kunnen we zachtjes zingen? Kunnen we…? Mogen we… ?  De dienstenorganisatie krijgt tientallen vragen binnen over het advies om niet te zingen tijdens de eredienst.

Het lijkt er op dat veel mensen zich hier moeilijk bij neer kunnen leggen, en dat snappen wij. Zingen is voor ons allemaal een heel belangrijk onderdeel van de eredienst. We zouden zo graag van harte zingen…

Bron van besmetting

Toch is en blijft het dringende advies om niet te zingen. Het RIVM heeft het vermoeden dat zingen een grote bron van besmetting is. Of dit echt zo is, wordt op dit moment door verschillende partijen uitgezocht. Over het zingen in een openluchtdienst is op dit moment ook nog geen duidelijkheid.

Momenteel is er een wetenschappelijk onderzoek gaande naar het besmettingsrisico dat zingen met zich meebrengt. De Protestantse Kerk is daar nauw bij betrokken. Totdat de uitslag van dat onderzoek er is – naar verwachting in de loop van juni –  ontraden wij het zingen in erediensten en tijdens bijeenkomsten binnen en buiten een (kerk)gebouw. Recente besmetting in Duitsland – daar werd ook gezongen en na afloop geluncht met elkaar – onderstreept onze terughoudendheid.

De ervaringen in diverse andere landen worden op de voet gevolgd en nieuwe wetenschappelijke inzichten worden nauw bijgehouden. Mochten er nieuwe inzichten ontstaan ten aanzien van hoe er tijdens een kerkdienst wel veilig gezongen kan worden, dan volgen er aanvullende adviezen.

Zolang niet duidelijk is hoe het precies zit, is het goed het zekere voor het onzekere te nemen. Dus voor nu is ons advies helder. Zing niet in groepen, ook buiten niet, en zoek alternatieven. Ook via het bespelen van blaasinstrumenten kan het virus zich verspreiden.

 

Lied 903 begint met de bekende regels

‘Zou ik niet van harte zingen, Hem die mij zozeer verblijdt?’.

Deze regels krijgen een heel nieuwe lading door de situatie waarin we nu zitten. Gelukkig mogen we erop vertrouwen dat ook deze situatie eindig is en zijn de slotregels ook van toepassing: “Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.”