Nieuwe ambtsdragers

Nieuwe ambtsdragers

Zoals je hebt  kunnen lezen in Kruispunt zijn wij op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Onze kerkenraad bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die je graag wegwijs willen maken.  Het is niet moeilijk, het is wel leerzaam en leuk! Ook  jongere gemeenteleden (18+) zijn van harte welkom. Je wordt met open armen ontvangen!

Misschien denk je dat dit helemaal niets voor jou is…Toch is het de moeite waard om er eens serieus over na te denken!  Wij denken graag met je mee.  Er is veel meer mogelijk dan je denkt.

Spreekt het je aan wat de diaconie doet maar zie je op tegen ellenlange vergaderingen en veel werk? Het zal je verbazen hoe effectief de diaconie werkt!
Lijkt het je leuk om een persoonlijk gesprek met iemand aan te gaan en daadwerkelijk een steuntje in de rug te kunnen zijn? Ouderling kan iets voor jou zijn.
Of ben je meer een doener, een doorpakker? Dan zoekt het College van Kerkrentmeesters jou.

Stel je vragen, deel je twijfels…Neem contact op met de desbetreffende ambtenaar. Dit kan op zondag, als zij bij de dienst aanwezig zijn of via mail (zie contactpagina op deze website)

 

Op alle vlakken zoeken wij vrijwilligers. Nog even voor de volledigheid, wij zoeken:

  1. Minimaal 1 ouderling; maar bij voorkeur 2 ouderlingen  Eén hiervan is nodig voor de functie ‘voorzitter van de kerkenraad’.
  2. Minimaal 1 diaken; maar ook hier geldt bij voorkeur 2 nieuwe diaken, waaronder iemand die als voorzitter wil fungeren.
  3. Ook de scriba treedt dit jaar terug. De kerkenraad is verheugd dat voor deze functie al iemand gevonden is (zie kerkblad). U kunt zijn benoeming steunen door zijn naam in te vullen op het stembriefje (ivm. privacy publiceren wij de naam niet op de website maar kunt u deze alleen in Kruispunt vinden).

Via het stembriefje kan iedereen in de gemeente die stemgerechtigd is (belijdende leden en doopleden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt)  personen voordragen. Personen waarvan je denkt dat die geschikt zijn voor een functie. Natuurlijk  -graag zelf!- mag je ook je eigen naam invullen.

Voor het invullen van het stembriefje klik hier