Corona Virus -Kerkdiensten afgelast

Corona Virus -Kerkdiensten afgelast

GEEN KERKDIENSTEN TOT 1 juni
ACTIVITEITEN AFGELAST

Wij werken deze pagina regelmatig bij met de laatste afgelastingen. Kijk dus regelmatig even door het lijstje heen. En vergeet u niet uw stembriefje in te vullen voor nieuwe ambtsdragers? Zien onderaan dit bericht.

De kerkenraad heeft naar aanleiding van de dreiging van het coronavirus het volgende besloten:

  • geen kerkdiensten &  activiteiten tot 1 juni 2020
  • De bijeenkomst met Marjan Minnesma in Wormerveer wordt verplaatst naar volgend seizoen
  • De koffieochtend van 26 maart gaat niet door
  • ‘Gesprek rond de Bijbel’, afgelast
  • Koperpoetsen 30 maart gaat niet door.

Maatregelen van de overheid

Wij volgen de  maatregelen de Nederlandse overheid heeft afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus in ons land tegen te gaan. Alle informatie is te vinden op de site van het RIVM. Specifieke informatie over de situatie in Noord-Holland is te vinden op de site van de GGD.

Besluit kerkenraad 

Ook wij als PG Westzaan ontkomen niet aan deze ingrijpende maatregelen. Wij kunnen tot 1 juni niet bijeenkomen in de kerk.  Wij trachten met elkaar in contact te blijven via allerlei andere manieren: hoort zegt het voort, de website, een bel lijst met geïsoleerde ouderen/gemeenteleden. Schroom niet om contact op te nemen met de predikant of de pastorale raad mocht uw situatie daarom vragen.

Stembriefje

Denkt u eraan namen voor een ouderling, diaken en scriba aan te dragen? De kerkenraad hoopt dat u de voordracht van Jan Willem van de Wetering als scriba ondersteunt.

Inleveren via de collectezak kan niet in de komende weken. Wel kunt u:

  1. Mailen naar: scriba@pgwestzaan.nl
  2. Opsturen naar: Scriba PG Westzaan, Braakdijk 3, 1509 BG Westzaan
  3. Invullen via de website www.pgwestzaan.nl. Het formulier invullen en met één druk op de knop opsturen!!