Collecte overmaken?

Collecte overmaken?

In deze moeilijke tijd dat we elkaar niet kunnen ontmoeten in onze kerk werd het College van Kerkrentmeesters afgelopen weken aangenaam verrast door gemeenteleden die geld overmaakten of zelfs kwamen brengen.

Zoals je begrijpt gaan onze vaste lasten door en zijn er geen inkomsten van onze wekelijkse collecten. Daarom zijn wij erg blij met elke gift hoe klein of groot dan ook.

Mocht je willen bijdragen dan kun je dit  overmaken  naar
NL19RABO 0370 1019 52
t.n.v. Protestantse Gemeente Westzaan.
Een goed moment is wellicht rondom de kerkdienst van 17 Mei vanuit de Noorderkerk. Ds. Visser gaat dan voor.

Wij waarderen dit zeer.