Kerkgaan in Corona tijd

Kerkgaan in Corona tijd

Op zondag 7 juni mocht de kerk weer opstarten met maximaal 30 mensen.
1,5 Meter afstand, geen koffie, niet zingen….en toch was het fijn om weer in de kerk te zijn! Op bovenstaande foto  zie je hoe dat eruit zag.

Tot 7 juni moesten we het doen met kerkdiensten op afstand. Via kerkdienst gemist, facebook of filmopnamen konden we thuis in onze woonkamer luisteren en kijken. Op 17 mei ging ds. Cornelis Visser voor in de Noorderkerk. Dit is wat hij zag vanaf de liturgische tafel:

Een filmcamera in een lege kerk …

Lege stoelen met foto’s van afwezige gemeenteleden…

Gelukkig ook een paar bekende gezichten..

En zo stond hij voor de lege kerk. Verbonden met iedereen door de moderne technieken van internet en radio.