Visie en Missie

Wij zijn een levendige open kerk, waarin iedereen welkom is en jong en oud zich thuis voelt. Een kerkgemeente, waarin ieder zich gehoord weet en waar men wordt uitgedaagd om initiatieven te ontplooien.

Wij geloven dat wij als kerk van Jezus Christus een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving, zowel in Westzaan als daarbuiten.

Daarom proberen wij een kerk te zijn die midden in de maatschappij staat en zich geroepen voelt, vanuit ons geloof, de aarde en al wat daar op en in is, zo goed mogelijk te beheren en in stand te houden.