Groothuisbezoek

Ieder jaar in januari organiseren wij 3 bijeenkomsten in huiselijke kring.

Er wordt dan gesproken over een vooraf bepaald thema.

Via onze website, ons kerkblad “Kruispunt” en de wekelijkse nieuwsbrief “Hoort Zegt Het Voort” word je tijdig geïnformeerd over  het thema, de data en de locaties.