4 Oktober startzondag – Het goede leven

4 Oktober startzondag – Het goede leven

Het goede leven – Bloeien in Gods licht

” Wat je vanuit het geloof kunnen zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven – met alle vreugde en verdriet – wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven.

Over het thema ‘Het goede leven’

Scriba René de Reuver: “Het samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. Nu we de pijn ervaren van elkaar niet nabij kunnen zijn, beseffen we maar al te goed hoe waar dit is. Tegelijkertijd voegt het christelijke perspectief nog iets toe: in die ander komt iets van God naar je toe. En niet alleen in de ander die je graag mag of die dezelfde hobby’s heeft, maar ook in de ander die een beroep op je doet, of in de ander die je stoort.” Lees het interview met ds. René de Reuver waarin hij dit thema toelicht

Startzondag 2020 in Westzaan

De startzondag van 2020 kan door de  corona uitbraak niet, zoals gepland, op 30 augustus worden gevierd. De kerkenraad heeft ervoor gekozen om de startzondag – zoals elk jaar – te combineren met het afscheid en bevestiging van ambtsdragers.  Helaas heeft het werven van nieuwe ambtsdragers in de laatste manden vertraging opgelopen.

Gelukkig zijn er de laatste maand veel stembriefjes binnengekomen waardoor wij eind augustus/begin september gemeenteleden kunnen gaan vragen om een ambt te aanvaarden.

De startzondag staat nu gepland voor 4 oktober

Over de illustratie bij het thema
Illustrator Gerdien van Delft (Studio Rebel) maakte een afbeelding bij het thema. “Je kunt er vlammen in zien, een kandelaar en twee handen die elkaar gedeeltelijk overlappen en de duif die de handen samenbindt. De quote ‘in die ander komt iets van God naar je toe’ is hiervoor inspiratie geweest. De paarse vlam vormt met het rode gedeelte een kaars is symbool dat uit dit ’samen’ iets nieuws voortkomt.”