Maasai School Project Tanzania

Maasai School Project Tanzania

Het Heilig Avondmaal Doel van 2020 is het Maasai School Project in Tanzania. Daar de nood enorm hoog is door het Coronavirus en de aanhoudende droogte, waardoor er te weinig voedsel is, heeft de diaconie het te verwachten bedrag aan collectegeld voor dit doel reeds overgemaakt. We hebben mooie foto’s ontvangen om te laten zien dat het geld goed is besteed; de collecte blijft derhalve van harte aanbevolen!!