Bankgegevens

Bankrekening

U kunt contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters email  over alle financiële aangelegenheden die op deze website staan genoemd.

Bankrekening nummer College van Kerkrentmeesters:

NL 03 RABO 0373 7325 62 ten name van Protestantse gemeente Westzaan

Bankrekeningnummer Diaconie :

NL40RABO 0373 7397 53 ten name van Diaconie, Protestantse Gemeente Westzaan