40Dagen project Kerk in Actie: ‘Ik ben er voor jou’

40Dagen project Kerk in Actie: ‘Ik ben er voor jou’

In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons.
Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood.
De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. God is er voor ons.
Laten wij er ook voor elkaar zijn.

film (klik)

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

Kerk in Actie heeft in deze 40 dagen tijd 7 projecten gekozen om te ondersteunen: 7x barmhartigheid.

Week 1: Moldavie kwetsbare mensen
Week 2: Kerk in Nederland
Week 3: Theologische ondersteuning Christenen in het Midden Oosten
Week 4:  Ondersteuning dicaonaat in arme regio’s in Nederland
Week 5:  Een beter inkomen voor  Javaanse boeren in Indonesie
Week 6: Jongeren doorleven het Paasverhaal in Nederland. Een nieuw ontwikkeld spel, de paaschallenge
Week 7: Een toekomst voor kansarme jongeren in Pretoria Zuid Afrika

Voor meer informatie over de pojecten klik hier